ASML Building #3 Timelapse

Contractors Stam + De Koning, and Visser & Smit Bouw have a nice timelapse videocamera on their constructionsite. https://asml.timeboxview.com/

 

Looking forward to see the realisation of the exterior and parametric optimised facade that we worked on! (In collaboration with JHK and Deerns); photo is op Monday April 5th, 2021

 

Some info in Dutch:

 

Gebouw 3 is onderdeel van het Campus 2.0 project. Met dit omvangrijke project beoogt ASML om alle circa 15.000 werknemers van de regio Eindhoven in Veldhoven bijeen te krijgen om de onderlinge samenwerking nog beter te kunnen stimuleren. Gebouw 3 is gelegen aan de rand van de Run 6500, tussen Gebouw 8 en Gebouw 4 en zal circa 2.400 medewerkers gaan huisvesten in een gezonde, open en flexibele werkomgeving die de cultuur van samenwerking van ASML optimaal weerspiegelt. Centraal in het gebouw bevindt zich een aantrekkelijke ruimtelijke Plaza die toegankelijk is voor alle ASML medewerkers. Dit gebouw past bij de duurzame toekomstambitie van ASML, het gebouwontwerp is vooruitstrevend waarbij duurzaamheid een centrale rol speelt. Het gaat om een duurzame nieuwbouw waarmee een prettige en gezonde werkomgeving geboden wordt voor nu en in de toekomst. Het gebouwontwerp, van maar liefst 30.000 M2, heeft een BREEAM Excellent en WELL GOLD duurzaamheidsniveau. Hierbij draait het niet alleen om energiebesparing maar ook om het creëren van een optimale gezondheid in het pand.

Duurzaamheid

Om informatie over de milieuprestatie en de duurzaamheid van het gebouw inzichtelijk te maken is een zogenaamde ‘casestudy’ opgesteld.

Bekijk hier de casestudy.

BREEAM

Het nieuwe gebouw zal worden gecertificeerd volgens de richtlijnen van BREEAM. BREEAM is een integrale beoordelingsmethode om de duurzaamheidspresentatie van gebouwen te bepalen en te vergelijken. Deze certificeringsmethode is het belangrijkste en meest gebruikte duurzaamheidskenmerk voor gebouwen ter wereld. BREEAM beoordeelt op negen verschillende duurzaamheidscategorieën; management, gezondheid, energie, transport, water, materialen, afval, landgebruik & ecologie en vervuiling. Het project ASML gebouw 3 zal voldoen aan BREEAM **** Excellent. Wilt u meer weten over BREEAM https://www.breeam.nl/over-breeam

WELL Building Standard

WELL staat voor een gezonde werkomgeving. Een WELL-keurmerk geeft aan dat de werkomgeving aan bepaalde eisen op het gebied van comfort en gezondheid voldoet. WELL kent 11 thema’s die de gezondheid in gebouwen bevorderen: lucht, water, voeding, licht, beweging, thermisch comfort, geluid, materialen, geestelijke gezondheid, sociale gezondheid en innovatie. Het gaat bij WELL om het realiseren van gebouwen die het welzijn van de gebouwgebruikers bevorderen. Om dit te bereiken kiest WELL voor een holistische benadering. Het project ASML gebouw 3 zal voldoen aan WELL GOLD. Wilt u meer weten over WELL Building Standard  https://www.wellcertified.com/

Other things we like

Scroll to Top