ArchiTech Company wint Berlagewimpel 2023!!

De Berlagewimpel is een publieksprijs en mede daarom ook voor ons heel erg waardevol. Wij zijn erg blij met deze prijs!

Het ontwerp voor deze scholen hebben we gemaakt samen met Spring Architecten.

Observaties jury:
1. De betekenis voor de stad
Het is een interessante, complexe en uitdagende opgave om verschillende schooltypes in één gebouw te combineren. Grotere scholen en combinaties van verschillende scholen en voorzieningen hebben volgens de jury de toekomst. Voorzieningen kunnen gedeeld worden (ook met de buurt), en scholen kunnen makkelijker groeien en krimpen. Donker Curtius is hier een interessant voorbeeld van en versterkt de betekenis van deze locatie in de wijk.
2. Het streven naar een duurzame samenleving
Voor het kindcentrum werd een zeer interessante aanpak gekozen met het gebruik van generieke data over daglicht en energie. De jury is erg benieuwd hoe het gebruik van het scholencomplex zich verder ontwikkelt, en of ontwerpoplossingen zoals de “wimpers” als zonwering ook op den duur goed uitpakken.
3. Participatie en denken vanuit de gebruikers
Er zijn verschillende scholen en daarmee een enorm aantal aan verschillende eisen en wensen in een gebouw samengevoegd. Dit vergt een grote inspanning van de architect. Immers moeten alle wensen letterlijk onder een dak tevredengesteld worden.
De jury vindt het spannend hoe de samenleving op deze locatie vorm gaat krijgen en of ook de samenwerking van de verschillende scholen inderdaad versterkt wordt door de fysieke nabijheid.
4. De verhouding tot het bestaande
Donker Curtius ligt op een interessante stedenbouwkundige plek waar drie verschillende werelden elkaar treffen (Notenbuurt-Bloemenbuurt, Driehoek Loosduinen, landgoed Parnassia). De ligging binnen de Driehoek Loosduinen met de nabijheid van grootschalige groengebieden en lanen komt in de buitenruimte van de school (nog) onvoldoende tot uiting. Hier lijkt de optelsom van de grote hoeveelheid eisen bij een dergelijke opgave tot uiting te komen. De buitenruimte draagt (nog) weinig bij aan het gebouwconcept, waardoor de hiërarchie van het gebouw moeilijk leesbaar is (welke ingang is de juiste?).
Waardering
De jury heeft veel waardering voor de omzetting van een enorm programma van eisen in een geavanceerd en toekomstgericht gebouw. De jury vraagt zich wel af of er voldoende rekening gehouden is met de combinatie aan verschillende leeftijden en (kwetsbare) gebruikers.
De jury vindt het lastig de ontwerpideeën (zoals de wandelroute door het gebouw en de verschillende sferen en kleurpaletten van het strand) te ervaren en terug te zien tijdens de rondleiding. Oriëntatie lijkt de jury ook buiten het gebouw in eerste instantie lastig.
De jury ziet dit project als een mooi voorbeeld van de clustering van onderwijsfuncties die behalve voor de school zelf ook een meerwaarde voor de stad opleveren.

De genomineerden:

Other things we like

Scroll to Top